Общинска избирателна комисия Летница


РЕШЕНИЕ
№ 104-МИ
Летница, 03.11.2019

ОТНОСНО: Определяне на членове на ОИК Летница, които да предадат на Общинска администрация всички изборни книжа и материали от Местните избори на първи и втори тур проведени на територията на община Летница на 27 октомври 2019г. и на 03 ноември 2019г., с изключение на предназначените за ЦИК.

     На основание чл.87 ал.1 т. 33 и чл. 457, ал. 4 и 5 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Летница

 

Р Е Ш И:

 

     ОПРЕДЕЛЯ следните членове на ОИК Летница:

 1. Бисер Цеков Цеков - председател
 2. Иван Христов Симеонов - член

със задача в 7 дневен срок от обявяване на резултатите от изборите, да предадат на Общинска администрация всички изборни книжа и материали от проведените Местни избори на първи и втори тур, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

     Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в 3 дневен срок от обявяването му.

Председател: Бисер Цеков Цеков

Секретар: Станислава Гечева Стайкова-Давидова

* Публикувано на 03.11.2019 в 22:27 часа

Календар

Решения

 • № 104-МИ / 03.11.2019

  относно: Определяне на членове на ОИК Летница, които да предадат на Общинска администрация всички изборни книжа и материали от Местните избори на първи и втори тур проведени на територията на община Летница на 27 октомври 2019г. и на 03 ноември 2019г., с изключение на предназначените за ЦИК.

 • № 103-МИ / 03.11.2019

  относно: Предаване на ГД „ГРАО“ гр. Ловеч получените от СИК избирателни списъци и приложените към тях удостоверения, декларации и други книжа и списък на заличените лица от проведените на 03 ноември 2019г. избори за кметове на територията на община Летница.

 • № 102-МИ / 03.11.2019

  относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ГОРСКО СЛИВОВО

всички решения