01.11.2019

Съобщение

Съгласно Решение № 993-МИ от 07.09.2019г. на ЦИК, ОИК Летница публикува графичен файл на одобрената бюлетина за избор на кмет на кметство с. Горско Сливово, на втори тур насрочен за 03 ноември 2019г.

Кмет на кметство с. Горско Сливово

 

06.11.2019

Съобщение

ОИК Летница информира, че на 08 ноември 2019г. от 13:30 часа в зала "Форум" в сградата на Община Летница ще се проведе първото заседание на новоизбрания общински съвет.

Съгласно чл. 23, ал. 2 от ЗМСМА преди началото на първото заседание новоизбраните общински съветници и кметове ще положат клетва.

03.11.2019

Съобщение

Заседание на ОИК Летница ще се проведе на 03 ноември 2019г. от 20:00 часа.

01.11.2019

Съобщение

Заседание на ОИК Летница ще се проведе на 01 ноември 2019г. от 10:00 часа.

31.10.2019

Съобщение

Заседание на ОИК Летница ще се проведе на 31 октомври 2019г. от 16:00 часа.

29.10.2019

Съобщение

Заседание на ОИК Летница ще се проведе на 29 октомври 2019г. от 15:00 часа.

28.10.2019

Съобщение

Заседание на ОИК Летница ще започне от 08:00 часа на 27 октомври 2019г. и ще приключи в 18:00 часа на 28 октомври 2019г.

25.10.2019

Съобщение

ОИК Летница обявява телефони за приемане на сигнали в изборния ден на 27.10.2019г., във връзка с упражняване правото на глас и нарушаване на изборния процес на територията на община Летница - 0882 36 13 24 и 06941/25-90.

Сигналите се приемат от началото на изборния ден в 07:00 часа до приключването му, но не по-късно от 21:00 часа.

23.10.2019

Съобщение

Заседание на ОИК Летница ще се проведе на 25.10.2019г. от 15:00 часа.

22.10.2019

Съобщение

Заседание на ОИК Летница ще се проведе на 22.10.2019г. от 15:00 часа.

15.10.2019

Съобщение

Заседание на ОИК Летница ще се проведе на 16.10.2019г. от 15:00 часа.

14.10.2019

Съобщение

ОИК Летница уведомява, че обучението на секционните избирателни комисии ще се проведе на 22 октомври 2019г. (вторник) от 17:00 часа на адрес: гр. Летница, бул. „България“ №46 – Младежки център.

Съгласно Решение № 659-МИ от 23.08.2019г. на ЦИК - за участие в обучението на СИК от ОИК се изплаща допълнително възнаграждение в размер по 10 лв. на всеки участвал в обучението. Възнаграждението на членовете на СИК се изплаща след произвеждане на изборите.

10.10.2019

Съобщение

ОИК Летница информира, съгласно писмо с Изх. №:МИ-15-806/09.10.2019г. на ЦИК, че на 12 октомври 2019г. (събота) изтича крайният срок за подаване на заявленията за вписване на избирател за гласуване по настоящ адрес, както и за подаване на заявления от избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, да гласуват с подвижна избирателна кутия. С писмото може да се запознаете тук.

 

09.10.2019

Съобщение

ОИК Летница обявява Методическите указания на ЦИК по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (приети с Решение № 1281-МИ от 3 октомври 2019 г. на ЦИК). С указанията може да се запознаете тук.

08.10.2019

Съобщение

Заседание на ОИК Летница ще се проведе на 09.10.2019г. от 15:00 часа.

07.10.2019

Съобщение

Във връзка с писмо МИ-15-697/05.10.19г. от ЦИК, ОИК-Летница публикува графичен файл на одобрени бюлетини за всички видове избор, в изборите насрочени за 27 октомври 2019 година.

Общински съветници

Кмет на община

Кмет на кметство с. Крушуна

Кмет на кметство с. Горско Сливово

07.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия гр. Летница информира, че започва приемът на заявления за застъпници в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Крайният срок за подаване на заявления е до 17:00 часа на 26 октомври 2019 г. Образецът на заявлението може да изтеглите от тук: Приложение №73-МИ от изборните книжаЗаявлението се подписва от представляващите партията, коалицията или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице. Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид Еxcel формат, подписано от лицата, посочени по-горе и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници - Приложение № 75-МИ от изборните книжа.

Формата на таблицата за застъпници и заместващи застъпници може да изтеглите от тук.

Формата на таблицата за упълномощени представители може да изтеглите от тук.

Указания за въвеждане на данните за застъпници и заместващи застъпници:

Файлът се отваря с Excel (от версия Office2007 включително нагоре) и включва две страници – за ЗАСТЪПНИЦИ и за ЗАМЕСТВАЩИ ЗАСТЪПНИЦИ. Преходът от една към друга страница се осъществява чрез кликване върху името на страницата в долната лява част на прозореца на Excel.

1. Всяка партия/коалиция попълва само необходимата й таблица. Представянето на информацията в ОИК Летница се осъществява чрез CD, преносима памет или на официалния електронен адрес на ОИК - [email protected], но е валидно само след подаване на заявление и всички изискуеми документи от надлежно упълномощеното лице.

2. Не се трият редове, не се вмъкват нови редове, не се променя форматирането на клетките. Всяка партия, коалиция или независим кандидат има право най-много на един застъпник в секция, което означава, че броят на застъпниците е най-много равен на броя на секциите. Броят на заместващите застъпници не може да надхвърля 1/3 от броя на секциите в изборния район.

3. Не се оставят празни редове, не се пишат други данни в клетките. 

4. ВАЖНО!!! При ползване на други списъци копирането в таблицата става НЕ чрез Paste (Постави, ако е на български), а чрез Paste Special – Values (Специално поставяне – Стойности), за да не се унищожи специалното форматиране на клетките с ЕГН-та.

Затова препоръчваме да изтеглите формите на таблиците, които са оцветени в синьо и посочени по-горе в текста.

5. В таблиците е заложен автоматичен цветен код на клетките с ЕГН, значението на всеки цвят е следното:

- ЧЕРВЕН фон – ЕГН-то е некоректно, с по-малко или повече цифри, с нецифров символ

СИН фон – ЕГН-то се повтаря в списъка

- ЗЕЛЕН фон – само за заместващите застъпници – ЕГН-то на заместващия застъпник е сред ЕГН-тата на заместваните застъпници в този файл (има го в страницата ЗАСТЪПНИЦИ, а се предлага като заместващ в страницата ЗАМЕСТВАЩИ ЗАСТЪПНИЦИ)

- БЯЛ фон с черни букви – означава, че ЕГН-то е коректно въведено

 

01.10.2019

Съобщение

Заседание на ОИК Летница ще се проведе на 01.10.2019г. от 16:00 часа.

26.09.2019

Съобщение

Заседание на ОИК Летница ще се проведе на 27.09.2019г. от 15:00 часа.

21.09.2019

Съобщение

Заседание на ОИК Летница ще се проведе на 24.09.2019г. от 15:00 часа. С дневния ред може да се запознаете тук

19.09.2019

Съобщение

ОИК Летница уведомява, че е осигурена възможност за справка на номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. за всички български граждани в Община Летница на следния електронен адрес: https://www.grao.bg/elections/Secure/Public/EgnSearch.cshtml

19.09.2019

Съобщение

Регистрацията на кандидатските листи в ОИК се извършва по реда на решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК. Съгласно т. 18.1 от решението, предложението за регистрация на кандидатска листа се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в посочения Excel формат тук

 

18.09.2019

СЪОБЩЕНИЕ НА ЦИК

Съгласно писмо с изх. № МИ-15-326/18.09.2019 г. на ЦИК публикуваме указания относно обработването и защитата на лични данни в изборния процес. С указанията може да се запознаете тук

16.09.2019

Съобщение

Заседание на ОИК Летница ще се проведе на 16.09.2019г. от 15.00 часа.

16.09.2019

Съобщение

Заседание на ОИК Летница ще се проведе на 20.09.2019г. от 15.00 часа.

11.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Лeтница приема документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. всеки календарен ден от 09.00 до 17.00 часа за периода  до 16.09.2019 г. включително.

11.09.2019

Съобщ

Заседание на ОИК Летница ще се проведе на 12.09.2019г. от 15.30часа.

09.09.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Летница е насрочено за 10.09.2019 г. от 16:00 часа.

още съобщения

Календар

Решения

  • № 104-МИ / 03.11.2019

    относно: Определяне на членове на ОИК Летница, които да предадат на Общинска администрация всички изборни книжа и материали от Местните избори на първи и втори тур проведени на територията на община Летница на 27 октомври 2019г. и на 03 ноември 2019г., с изключение на предназначените за ЦИК.

  • № 103-МИ / 03.11.2019

    относно: Предаване на ГД „ГРАО“ гр. Ловеч получените от СИК избирателни списъци и приложените към тях удостоверения, декларации и други книжа и списък на заличените лица от проведените на 03 ноември 2019г. избори за кметове на територията на община Летница.

  • № 102-МИ / 03.11.2019

    относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ГОРСКО СЛИВОВО

всички решения