26.10.2015

Съобщение

С решение № 110 от 26.10.2015 г. Общинска избирателна комисия град Летница утвърждава образците на бюлетините за провеждане на втори тур за избор на кмет на кметство с. Горско Сливово, община Летница на 01.11.2015г. съгласно Системата за управление на бюлетините и изборните книжа , поместено на електронната страница на ОИК Летница.

26.10.2015

Съобщение

С решение № 107 от 26.10.2015 г. Общинска избирателна комисия град Летница обявява резултатите от изборите за кмет на кметство с. Крушуна, община Летница и Насрочва втори тур за избори на кмет на кметство с. Крушуна, община Летница между Билал Османов Мехмедов и Валерий Николов Стойков.

26.10.2015

Съобщение

С решение № 105 от 26.10.2015 г. Общинска избирателна комисия град Летница обявява избраните за общински съветници в община Летница

1.Димитър Андреев Мачуганов излъчен от ЗС Ал. Стамболийски

2.Гриша Илиев Георгиев излъчен от Партия Солидарност

3.Илия Милчев Христов излъчен от Партия Солидарност

4.Цанко Йорданов Петров излъчен от партия АБВ

5.Томан Колев Басарков излъчен от партия АБВ

6.Валентин Георгиев Иванов излъчен от Партия ДПС

7.Хатидже Ахмедова Хабилова излъчена от Партия ДПС

8.Денис Асенов Денисов излъчен от Партия БСП

9.Стойка Димитрова Илиева излъчена от Партия БСП

10.Мрия Валентинова Николова излъчена от Партия БСП

11.Андрей Димитров Моврадинов излъчен от Партия ГЕРБ

12.Красимир Емов Крачунов излъчен от Партия ГЕРБ

13.Димитър Тодоров Димитро излъчен от Партия ГЕРБ

на изборите на 25 октомври 2015г..

26.10.2015

Съобщение

С решение № 106 от 26.10.2015 г. Общинска избирателна комисия град Летница обявява на резултатите от изборите за кмет на кметство с. Горско Сливово, община Летница и Насрочва втори тур за избори на кмет на кметство с. Горско Сливово, община Летница между Николай Маринов Тодоров и Иван Цанков Караиванов.

26.10.2015

Съобщение

С решение № 108 от 26.10.2015 г. Общинска избирателна комисия град Летница утвърждава образците на бюлетините за провеждане на втори тур за избор на кмет на кметство с. Крушуна, община Летница на 01.11.2015г. съгласно Системата за управление на бюлетините и изборните книжа , поместено на електронната страница на ОИК Летница.

 

26.10.2015

Съобщение

С решение № 106 от 26.10.2015 г. Общинска избирателна комисия град Летница обявява за избран за кмет на община Летница КРАСИМИР ВЕСЕЛИНОВ ДЖОНЕВ на изборите на 25 октомври 2015г..

22.10.2015

Съобщение

Сканирани копия от одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване в отделните видове избори в Община Летница

Бюлетина за общински съветници

Бюлетина за кмет на община Летница

Бюлетина за кмет на кметство Горско Сливово

Бюлетина за кмет на кметство Крушуна

28.09.2015

График на дежурствата на ОИК Летница

 

дата

Дежурни

Тел. и Длъжност в СИК

Предложен от полит.партия/коалиция

26.09.2015

Невенка Тодорова Русанова

Член   0877996576

Партия ГЕРБ

Иван Христов Симеонов

Член 0889903394

ПП АБВ

27.09.2015

Линка Петрова Кирова

Член 0885250745

Партия ГЕРБ

Илия Симеонов Мичинов

Член 0882522723

ПП БСП

28.09.2015 

Дарина Мирчева Недялкова

Член 0877779622

МК ПАТРИОТИ ЗА ЛЕТНИЦА

Борислав Господинов Хаджиев

Член   0884510954

ПАРТИЯ НФСБ

29.09.2015

Маргарита Илиева Нешева

Зам.председател 0896850960

ПП БСП

Румяна Иванова Цончева

Член   0899359010

Коалиция РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

30.09.2015

Надежда Веселинова Иванова

Секретар 0895414294

Партия ДПС

Дарина Мирчева Недялкова

Член 0877779622

МК ПАТРИОТИ ЗА ЛЕТНИЦА

01.10.2015

Невенка Тодорова Русанова

Член   0877996576

Партия ГЕРБ

Иван Христов Симеонов

Член 0889903394

ПП БСП

02.10.2015

Линка Петрова Кирова

Член 0885250745

Партия ГЕРБ

Илия Симеонов Мичинов

Член 0882522723

ПП БСП

03.10.2015

Атанас Иванов Чирилков

Член 0888192560

ПП АТАКА

Борислав Господинов Хаджиев

Член   0884510954

ПАРТИЯ НФСБ

04.10.2015

Невенка Тодорова Русанова

Член   0877996576

Партия ГЕРБ

Иван Христов Симеонов

Член 0889903394

ПП АБВ

05.10.2015

Надежда Веселинова Иванова

Секретар 0895414294

Партия ДПС

Дарина Мирчева Недялкова

Член 0877779622

МК ПАТРИОТИ ЗА ЛЕТНИЦА

06.10.2015

Маргарита Илиева Нешева

Зам.председател 0896850960

ПП БСП

Румяна Иванова Цончева

Член   0899359010

Коалиция РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

07.10.2015

Линка Петрова Кирова

Член 0885250745

Партия ГЕРБ

Илия Симеонов Мичинов

Член 0882522723

ПП БСП

08.10.2015

Надежда Веселинова Иванова

Секретар 0895414294

Партия ДПС

Дарина Мирчева Недялкова

Член 0877779622

МК ПАТРИОТИ ЗА ЛЕТНИЦА

09.10.2015

Невенка Тодорова Русанова

Член   0877996576

Партия ГЕРБ

Иван Христов Симеонов

Член 0889903394

ПП АБВ

10.10.2015 

Линка Петрова Кирова

Член 0885250745

Партия ГЕРБ

Маргарита Илиева Нешева

Зам.председател 0896850960

ПП БСП

11.10.2015

Борислав Господинов Хаджиев

Член   0884510954

ПАРТИЯ НФСБ

Атанас Иванов Чирилков

Член 0888192560

ПП АТАКА

12.10.2015

Надежда Веселинова Иванова

Секретар 0895414294

Партия ДПС

Дарина Мирчева Недялкова

Член 0877779622

МК ПАТРИОТИ ЗА ЛЕТНИЦА

13.10.2015

Маргарита Илиева Нешева

Зам.председател 0896850960

ПП БСП

Румяна Иванова Цончева

Член   0899359010

Коалиция РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

14.10.2015

Невенка Тодорова Русанова

Член   0877996576

Партия ГЕРБ

Иван Христов Симеонов

Член 0889903394

ПП АБВ

15.10.2015

Надежда Веселинова Иванова

Секретар 0895414294

Партия ДПС

Борислав Господинов Хаджиев

Член   0884510954

ПАРТИЯ НФСБ

16.10.2015

Дарина Мирчева Недялкова

Член 0877779622

МК ПАТРИОТИ ЗА ЛЕТНИЦА

Атанас Иванов Чирилков

Член 0888192560

ПП АТАКА

17.10.2015

Маргарита Илиева Нешева

Зам.председател 0896850960

ПП БСП

Румяна Иванова Цончева

Член   0899359010

Коалиция РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

18.10.2015

Атанас Иванов Чирилков

Член 0888192560

ПП АТАКА

Борислав Господинов Хаджиев

Член   0884510954

ПАРТИЯ НФСБ

19.10.2015

Невенка Тодорова Русанова

Член   0877996576

Партия ГЕРБ

Иван Христов Симеонов

Член 0889903394

ПП АБВ

20.10.2015

Атанас Иванов Чирилков

Член 0888192560

ПП АТАКА

Дарина Мирчева Недялкова

Член 0877779622

МК ПАТРИОТИ ЗА ЛЕТНИЦА

21.10.2015

Маргарита Илиева Нешева

Зам.председател 0896850960

ПП БСП

Румяна Иванова Цончева

Член   0899359010

Коалиция РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

22.10.2015

Линка Петрова Кирова

Член 0885250745

Партия ГЕРБ

Илия Симеонов Мичинов

Член 0882522723

ПП БСП

23.10.2015

Невенка Тодорова Русанова

Член   0877996576

Партия ГЕРБ

Борислав Господинов Хаджиев

Член   0884510954

ПАРТИЯ НФСБ

24.10.2015

Атанас Иванов Чирилков

Член 0888192560

ПП АТАКА

Иван Христов Симеонов

Член 0889903394

ПП АБВ

още съобщения

Календар

Решения

  • № 119 / 01.11.2015

    относно: обявяване на резултатите от изборите за кмет на кметство Горско Сливово, община Летница на изборите на втори тур на 01 ноември 2015г..

  • № 118 / 01.11.2015

    относно: обявяване на резултатите от изборите за кмет на кметство Крушуна, община Летница на изборите на втори тур на 01 ноември 2015г..

  • № 117 / 01.11.2015

    относно: приключване на изборите на втори тур на 01 ноември 2015г..

всички решения